Historie Chorvatska

Dovolená Chorvatsko

Historie Chorvatská sahá až do paleolitu ze kdy pochází i první známky osídlení. V pozdní době bronzové obývaly východní břehy Adrie Ilyrské kmeny. V pátém století před n.l. získali výsadní pozici Dalmáti – schopní obchodníci se solí, ale také sadaři a vinaři. Roku 12 n.l. jsou Ilyrové poraženi Římany. Po rozpadu římské říše místní obyvatelé trpí pod nájezdy barbarských kmenů (Vizigóti, Vandalové, Hunové) .

Od 6. století se na území dnešního Chorvatska od severu zabydlují Slované – Charváti. V letech 791 – 924 se zde rozléhalo středověké knížectví a následně mezi roky 925 – 1102 chorvatské království. Roku 1102 vstoupilo Chorvatsko do unie s Maďarskem a roku 1526 vstupuje na chorvatský trůn Ferdinand z rodové linie habsburků.

Od roku 1918 spadá země pod společné království Srbů, Chorvatů a Slovinců a následně roku 1943 se stává součástí Jugoslávské republiky – tzv. druhé, socialistické Jugoslávie. Chorvatská republika vznikla 25. 6. 1991.