Příroda v Chorvatsku

Dovolená Chorvatsko

Chorvatsko je pobřežní stát, jeho břehy omývají vody Jaderského moře. Jadran je vlastně velkým zálivem Středozemního moře, od něhož se odděluje Apeninský poloostrov. Pro obyvatele Chorvatska jsou významné mořské proudy, jejichž směr ovlivňuje zemská rotace. Hlavní proud vstupuje z Jónského do Jaderského moře Otratskou úžinou rychlostí 7 – 14 kilometrů za hodinu, pokračuje podél Chorvatského pobřeží na severozápad, zde se otáčí a podél břehů Itálie se vrací zpět do Jónského moře. Tento hlavní proud má vliv i na tah ryb a na výnos rybolovu ve prospěch Chorvatska.

Jaderské moře patří k nejčistším mořím v Evropě a podle nedávných měření je chorvatské pobřeží jedním z nejčistších v rámci Jaderského i Středozemního moře.

Zajímavým krasovým jevem jsou místní sladkovodní podmořské prameny tzv. vrulje, které nejčastěji vyvěrají při pobřeží v hloubce až 25 metrů. Nejvíce se jich najdeme u západního pobřeží Istrie, v Kvarnerském zálivu, pod Velebitem a ve Stonském zálivu. V jejich okolí bývá teplota moře nižší.

V Chorvatsku se také nachází velké množství krasových jezer. Největší je Vranské jezero u Biogradu, stejnojmenné najdeme také na ostrově Cres. Ke krasově – seizmických jezerům řadíme Červené a Modré jezero na Imotskom polji.

V lesích a horách této destinace, které často sahají až k pobřeží, se můžeme setkat s veverkami, zajíci, liškami a jeleny. Na opuštěných místech Chorvatska a v některých národních parcích žijí i vydry, kamzíci, vlci, rysi, šakali, divoké kočky a medvědi. Ostrov Cres je jedním z posledních míst v Evropě, kde se můžeme v přírodě setkat se supem bělohlavým.

Na živočišné druhy je bohatý i Jadran. Žije tu přes 400 druhů ryb a mnoho hlavonožců a dalších vodních živočichů. Když budeme mít štěstí, můžeme při projížďce na lodi či trajektu můžeme spatřit i delfíny. Z ohrožených ptačích druhů se zde vyskytuje orel skalní, sokol, orel jestřábí, orlík krátkoprstý, výr velký, puštík bělavý.

Velmi působivé jsou rozsáhlé olivové háje, levandule, vavříny, cypřiše, agáve, palmy, cesmínové duby, myrta, nekonečné vinohrady, které se zde vyskytují v hojném počtu. V Chorvatsku roste přes 4000 druhů rostlin, z toho tisíc endemických druhů – tedy druhů, které se nevyskytují nikde jinde na světě. Nejvzácnější živočichové a rostliny jsou koncentrovány v osmi národních parcích .